Piesková filtracia

Piesková bazénová filtrácia

Piesková filtrácia pre bazény funguje na princípe zachytávania nečistôt z cirkulovanej vody. Piesková filtrácia je obsadená cirkulačným bazénovým čerpadlom, ktoré vytvára dostatočný tlak, tak aby dochádzalo k dostatočnej výmene vody v bazéne. Nečistoty sú zachytené vo filtračnej nádobe s pieskom, kde zostanú až do spätného prepláchnutia filtra. Spätným prepláchnutím je piesková náplň pozdvihnutá a piesok v nádobe rotuje. Vďaka rotácii dochádza k odplaveniu zachytených nečistôt z filtrácie do kanalizácie. Pre účely filtrácie bazéna je najvhodnejší kremičitý piesok so zrnitosťou 0,4 – 1,2 mm. Životnosť piesku vo filtrácii je 3 až 4 roky. Po tejto dobe dochádza k zaobleniu hrán a piesok stráca svoju záchytnú schopnosť.


Ako vybrať pieskovú filtráciu

Základnou veličinou pre výber pieskovej filtrácie pre bazén je objem vody a vzdialenosť filtrácie od bazéna. Výkon bazénovej filtrácie by mal byť aspoň taký, aby bola voda v bazéne prefiltrovaná raz za päť hodín. Ak je filtrácia vzdialená od bazéna viac ako 10 metrov, je potom potrebné uvažovať o silnejšom čerpadle, ktoré pokryje tlakovú ztratu v bazénovom rozvode. Samozrejmosťou je správne dimenzovaná veľkosť filtračnej nádoby k bazénovému čerpadlu. Malá nádoba a silné čerpadlo nie je to správne riešenie. Použitím malej filtračnej nádoby a čerpadla s vysokým výkonom dochádza k rýchlemu prietoku vody cez piesok, ktorý potom nie je schopný dokonale zadržať nečistoty. Nečistoty sa potom vracajú späť do bazéna cez trysky.

Piesekové filtrácie
Piesková filtrácia Comfort 6,6 m3

Piesková bazénová filtrácia Comfort s výkonom 6,6 m3  vhodná pre bazény do objemu vody 30 m3. Táto piesková filtrácie je vybavená horným ventilom na pranie, filtrovanie a cirkuláciu vody.

Piesková filtrácia Classis 3,8 m3

Piesková bazénová filtrácia Classic s výkonom 3,8 m3  vhodná pre bazény do objemu vody 15 m3. Táto piesková filtrácie je vybavená horným ventilom na pranie, filtrovanie a cirkuláciu vody.

Piesková filtrácia Bilbao 9 m3

Piesková bazénová filtrácia Bilbao s výkonom 9 m3  vhodná pre bazény do objemu vody 40 m3. Táto piesková filtrácie je vybavená horným ventilom na pranie, filtrovanie a cirkuláciu vody.

Piesková filtrácia KIT 300 4,5 m3

Piesková bazénová filtrácia KIT 300 s výkonom 4,5 m3  vhodná pre bazény do objemu vody 20 m3. Táto piesková filtrácie je vybavená horným ventilom na pranie, filtrovanie a cirkuláciu vody.